Urbár Stupava » Zoznam urbárnikov

Podiely urbárnikov

Podiely urbárnikov podľa jednotlivých rokov (ako sa vyvíjali v rámci dedičských konaní)

Pri prechode na ROEP pravdepodobne boli vnesené chyby a náprava je možná na základe

predloženia a prehodnotenia dedičských konaní a podporných dokumentov. V prípade námietok

volajte 0907 433030 (p. Majtanová) a dohodnite konzultáciu.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 

2014

2015

2016

Zoznam urbárnikov